Eleccions Municipals 2019

Programa electoral PSC Mont-roig / Miami

 

Les nostres propostes per a gestionar l’administració local


Durant el mandat que deixem enrere s’han fet grans esforços per gestionar l’Ajuntament de manera més eficaç i eficient, amb voluntat de millora contínua dels serveis i amb total transparència. Aquests esforços han donat el seu fruit en forma de reconeixements de diversos organismes. La total transformació digital, la publicació de les dades sensibles en compliment de la llei de transparència, i la reformulació d’alguns serveis han estat el primer pas per seguir amb l’únic camí possible: el de seguir avançant per oferir una administració propera, moderna i amb una gran vocació de servei públic.

En Organització Interna i Modernització Administrativa...

- Seguirem treballant perquè la qualitat, la modernització i l'eficàcia siguin els valors bandera del nostre ajuntament, el que es mereixen els ciutadans. Mantindrem el nivell de modernització dins de l'administració que ens ha aportat diversos reconeixements d’altres organismes independents i que ha permès complir, pràcticament al 100%, amb el deure de complir amb els drets digitals de la ciutadania.

- Farem campanyes d’informació i formació a la ciutadania sobre l’ús de la seu electrònica, on s’hi poden fer el 100% dels tràmits amb l’Ajuntament.

- Continuarem amb la tasca iniciada per seguir avançant en la simplificació administrativa, la reducció en el temps de tramitació d’alguns expedients i la innovació en la prestació de serveis.

- Farem un Pla d'estalvi de la despesa pública centrat en l'eficiència energètica dels edificis públics amb un doble objectiu: contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i controlar les despeses de l’organització que encara tenen marge d’ajust.

- Fomentarem les estratègies de compra pública responsable i sostenible i de clàusules socials en tots els processos licitatoris, especialment relacionats amb la implantació del salari de referència.

- Iniciarem una estratègia d’obertura de dades públiques (open data) que pugui generar noves oportunitats de riquesa social, econòmica o laboral al municipi.

- L'Ajuntament treballarà per a la contribució equitativa de tots els ciutadans, perquè els serveis tinguin el nivell necessari i proporcional al nombre de veïns que els reben.

- Incrementarem els recursos humans de l’Ajuntament per a millorar serveis que actualment requereixen una millora i per adaptar-los a les demandes de la ciutadania, especialment aquells que generin valor afegit i/o que suposin un increment dels ingressos per al municipi.

- Traslladarem la seu de l’Ajuntament al seu edifici original, la Casa de Cultura.

En Comunicació i Transparència...

- Seguirem treballant perquè la comunicació que arriba al ciutadà sigui transparent, mantenint els mitjans de comunicació creats en l'actual mandat, i ampliant l'esforç comunicatiu cap a les xarxes socials. Volem reforçar el departament de comunicació per seguir rendint comptes amb la ciutadania sobre la gestió municipal i així revalidar anualment el reconeixement a la transparència i la comunicació local atorgat per Infoparticipa, un organisme independent de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Publicarem el pressupost municipal per tal que la ciutadania conegui, en temps real, en què es gasta el diner públic i a qui es contracta.

- Continuarem la tasca de posicionament territorial del municipi a través de la planificació de la comunicació corporativa i institucional, centrada en estratègies publicitàries, mass media i social media.

- Seguirem millorant la comunicació administrativa, adaptant-la a un llenguatge entenedor i llegible, perquè qualsevol ciutadà pugui entendre un document administratiu emès per l'Ajuntament.

En Participació Ciutadana...

- Continuarem comptant amb la gent en la planificació i l'execució dels projectes estratègics del municipi, com hem fet durant els darrers 4 anys. Activarem la participació ciutadana com a garantia perquè els projectes importants que es facin al municipi tinguin qualitat, control democràtic i transparència.

- Aprovarem un Reglament de Participació Ciutadana que marqui les regles del joc en la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions en l’àmbit local.

- Crearem un portal de participació ciutadana, on els ciutadans i ciutadanes, estiguin o no organitzats, puguin dir la seva de manera centralitzada, transparent i eficient.

- Configurarem una organització territorial del municipi que contempli Consells districte, amb un regidor encarregat que serà la persona de referència per als ciutadans d'aquest àmbit. D'aquesta manera, es facilitarà que les demandes, dèficit i problemàtiques de cada un dels districtes del municipi arribi més fàcilment a l'Ajuntament.

- Potenciarem les associacions cíviques de participació, entitats de barri, d'urbanitzacions, les associacions empresarials, les socials i totes aquelles que contribueixin de manera democràtica a la participació activa de la ciutadania.

- Facilitarem, alhora, la participació individual, d'aquelles persones que no s'identifiquin amb cap entitat però vulguin formar part del projecte comú del nostre municipi, especialment a partir de les noves eines tecnològiques que faciliten la participació ciutadana no organitzada.

 

Tot el programa

 

Descarregar el programa en format Pdf.

 

 

Segueix l'activitat de Fran Morancho a les seves xarxes socials.

Segueix-nos:

 

PSC Mont-roig Miami Urbanitzacions

#Morancho2019
#MoranchoAlcalde

 

Avís legal    |    Política de privacitat    |    Política de cookies