Eleccions Municipals 2019

Programa electoral PSC Mont-roig / Miami

 

Les nostres propostes per a l’espai públic


Planificar, millorar, equilibrar, oferir millors serveis bàsics. Tots aquests conceptes són importants per gestionar l'espai públic i el territori.de manera eficaç i eficient. Sabem el tipus de municipi que volem en el futur: un indret que pugui competir amb els municipis que tenim al voltant amb avantatge, amb qualitat, benestar, amb atractiu i que marqui la diferència. Volem un urbanisme i un espai públic inclusius, un municipi pensat per a tothom, pensat per a viurehi, i atractiu per a visitar.

En Obra Pública i Manteniment...

- Fomentarem l'activitat de les petites empreses de construcció del municipi reconvertint la gestió de l'empresa pública Nostreserveis perquè redueixi les seves actuacions en obra pública i incrementi el manteniment del municipi.

- Crearem una brigada de manteniment de la via pública d’actuació ràpida, que estigui sota les ordres d’Alcaldia, i que pugui actuar en casos urgents.

- Continuarem el camí iniciat a les empreses públiques per a garantir-hi una gestió planificada, professional, d'actuació ràpida i, sobretot, eficaç i eficient.

- Crearem una Oficina de Projectes que dugui a terme el control integral de cada un dels projectes d'obres que es facin al municipi. Es garantirà i agilitzarà, així, la qualitat de les obres públiques des del seu inici i fins al seu manteniment posterior.

- Continuarem exigint l’execució del projecte del Passeig de les Cales, compromès per l’Estat. Aprofitarem la sintonia política del govern de Sánchez per desencallar la seva execució.

- Farem noves fases de l’avinguda de Barcelona, una actuació absolutament estratègica per al futur de Miami i del municipi.

- Començarem a treballar en els projectes de remodelació de les places de Tarragona i Fleming. Farem la primera fase de la plaça Fleming a l’espera que amb la retirada de la via del tren es pugui fer una reforma integral de tot l’espai.

- Restaurarem l’edifici del Portal de la Canal, que ha acordat adquirir l’Ajuntament, per convertir-lo en un espai de trobada per a artistes, que fomenti la singularitat i el caràcter que volem donar-li al Nucli Antic.

- Seguirem millorant els serveis més bàsics per revertir les mancances més fonamentals del municipi, i especialment de les urbanitzacions, com l'asfaltat de carrers, la implantació dels serveis bàsics de clavegueram i xarxa pública d’aigua.

- Fomentarem la vitalització, creació i recuperació de zones comunes. Així, seguirem eixamplant la xarxa de zones verdes i parcs infantils, que permetin, per part dels ciutadans, el gaudi de l'espai públic, i que siguin un pol d'atracció per a famílies del territori que vulguin un allotjament residencial d'alta qualitat. Es faran dos nous parcs infantils singulars als dos nuclis principals. Pel que fa a les urbanitzacions, totes tindran, almenys, un parc amb zona lúdica infantil. Hi haurà millores als parcs actuals, especialment per adaptar-ne alguns als nadons i a infants amb mobilitat reduïda.

- També a les urbanitzacions, millorarem els accessos principals a aquests nuclis, on també hi desplegarem la senyalització viària horitzontal i vertical, així com reductors de velocitat.

- Acabarem d’implantar el Pla Director de Senyalització a tot el municipi, desplegant la senyalització orientativa, horitzontal i vertical.

- Farem una segona fase d’instal·lació de papereres allà on sigui necessari, especialment a les urbanitzacions. En mobiliari urbà, també ampliarem el nombre de bancs, a Mont-roig, Miami i urbanitzacions.

- Al nucli Antic, impulsarem la rehabilitació de façanes amb subvencions directes als propietaris.

- Millorarem el manteniment de les coves de Costa Zèfir.

En Urbanisme y Planificació Territorial...

- Treballarem perquè la planificació urbanística del territori es faci a través d'un pla ambientalment sostenible, econòmicament eficient i socialment equitatiu. Volem garantir la qualitat urbanística per a una millor convivència.

- Flexibilitzarem el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per adequar-lo a la realitat socioeconòmica actual i territorial. Facilitarem la millora urbanística de zones especialment deficients.

- Aconseguirem que treguin la via del tren, que Miami i el municipi s’obri completament al mar. Farem una via verda on actualment hi ha la via, que connecti el nostre municipi amb Cambrils i amb VandellòsL’Hospitalet de l’Infant. Serà un nou indret per a gaudir passejant, i un nou i sostenible atractiu turístic.

- Promourem el Pla Parcial Nou Miami com a model de ciutat i aprofitament de noves zones per a equipaments públics necessaris.

- Crearem un Consell de Districtes per a una millor gestió territorial dels diversos nuclis, descentralitzant la presa de decisions quant a inversions, començant per aquelles les urbanitzacions que tinguin una organització veïnal activa.

- Demanarem a l’Estat que construeixi una passarel·la per a vianants i amb carril bici que connecti les urbanitzacions de Via Marina, Casalot i Bonmont amb el nucli de Miami Platja, i que salvi l’autovia i la via del tren.

- Treballarem perquè es dugui a terme el camí de Ronda, que uneixi la zona de càmpings amb el nucli de Miami Platja per la línia de costa.

- Impulsarem la conversió de la N340, amb el canvi de titularitat a l’ajuntament, i adaptant-la a l’entorn urbà, creant-hi una via urbana amb rotondes i carril bici que connecti Miami Platja amb els càmpings, Les Pobles i Mont-roig.

- Agilitzarem els permisos d’obres, simplificant els tràmits tot el que sigui possible i dotant de més personal els Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

En Seguretat Ciutadana i Convivència...

- Promourem que la Policia Local es converteixi en un cos de proximitat a la ciutadania, d'assistència, informació i protecció de drets ciutadans, i de prevenció dels conflictes socials que puguin sorgir. Farem permanents les patrulles a peu per aquelles zones del municipi on sigui més adient.

- Fomentarem l'educació vial, amb un programa en els centres escolars i campanyes de sensibilització dels ciutadans, amb l'objectiu de millorar la cultura de la seguretat vial.

- Incrementarem el nombre d’agents de policia per tal de garantir que es mantinguin els nivell de declivi dels fets delictius experimentats en els darrers anys.

- Mantindrem i ampliarem el programa específic de lluita contra l’incivisme: ampliant el nombre d’agents cíviques i fent-lo extensiu a tot el municipi, amb campanyes de sensibilització i tallers a les escoles, i enfortint les sancions per incompliment de les normes bàsiques de convivència o cura de l’espai públic.

- Pel que fa a la tinença d’animals, hi haurà un seguiment d’aquells propietaris que no compleixin amb l’ordenança, sent especialment durs amb aquells que no recullen les deposicions dels seus animals.

- La Policia Local farà un major control de les actituds que vagin en contra de la seguretat vial i dels vianants. Farem un major control dels aparcaments no permesos a parades de bus, aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda i espais públics o zones exclusives per a vianants.

- Potenciarem la lluita contra el top manta, especialment en aquells indrets on aquesta pràctica il·legal és més intrusiva i en zones comercials.

En responsabilitat sobre l’entorn natural i la tinença d’animals...

- Farem un pla específic de control de plagues, fent-lo obert al públic per tal que la ciutadania pugui conèixer les actuacions que es fan en aquest sentit, i permetent que aquesta pugui contribuir a millorar el servei i a detectar els punts més conflictius. Es posarà especial èmfasi en el tractament preventiu de la processionària.

- Planificarem la neteja dels barrancs naturals i dels penya-segats del municipi, dotant pressupostàriament les actuacions, cercant subvencions i incentivant accions de voluntariat innovadores.

- Continuarem senyalitzant i fent tasques de manteniment a camins rurals i zones naturals protegides.

- Recollir les mesures de la Llei de protecció dels animals en les ordenances municipals per garantir el compliment de la llei actual a nivell municipal i que els animals siguin considerats com a “éssers vius amb capacitat de sentir” tal com recull aquesta llei.

- Hi haurà un seguiment d’aquells propietaris que no compleixin amb l’ordenança, sent especialment durs amb aquells que no recullen les deposicions dels seus animals.

- Campanya de sensibilització per a propietaris i per a infants, de caràcter més lúdic, sobre la responsabilitat cap als animals.

- Campanya anual per fomentar l’esterillització i el xipatge, fixant preus populars i pactats amb els veterinaris locals durant els dies que duri la campanya.

- Creació de nous espais i parcs específics per a gossos, tant a Montroig, Miami i a les principals urbanitzacions (parcs per a l’exercici dels animals amb zones de pipican).

- Col·laborar amb les associacions de protecció de gats en la correcta gestió de les colònies de gats ferals.

- Formar alimentadors de colònies de gats. Inclourem a l’ordenança de tinença i respecte als animals que l'alimentació ha d'anar a càrrec d'alimentadors autoritzats (carnet d'alimentador després de la formació). Aquest control millorarà la convivència entre animals i veïns.

- Formar al personal de l'ajuntament (sobretot OMAC's, brigades de neteja i policia local), sobre la manera d'actuar en temes de protecció animal (alimentació de les colònies, recollida d'animals abandonats, etc).

En Neteja viària i recollida de residus...

- Renovarem el servei de neteja viària i recollida de residus, per a solucionar els actuals problemes i dimensionar-lo d’acord amb les necessitats del nostre municipi. Renovarem rutes, freqüències, contenidors, maquinària i vehicles.

- Posarem en marxa una brigada específica de neteja a peu.

- Es farà un major i millor control de la contracta de neteja viària ampliant els Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

- Farem un seguiment i un control exhaustiu dels abocadors incontrolats i il·legals, i endurirem les sancions.

- Ampliarem els horaris de les deixalleries per a adequar-les a les necessitats reals del nostre municipi.

- Farem incís en la importància del reciclatge mitjançant campanyes de sensibilització, i farem controls aleatori de deixalles.

- S’estudiarà la implantació del sistema de recollida de porta a porta en algunes zones del municipi.

 

Tot el programa

 

Descarregar el programa en format Pdf.

 

 

Segueix l'activitat de Fran Morancho a les seves xarxes socials.

Segueix-nos:

 

PSC Mont-roig Miami Urbanitzacions

#Morancho2019
#MoranchoAlcalde

 

Avís legal    |    Política de privacitat    |    Política de cookies