Eleccions Municipals 2019

Programa electoral PSC Mont-roig / Miami

 

Les nostres propostes contra el canvi climàtic


El canvi climàtic és el principal risc de la Humanitat a mig termini amb conseqüències que afecten molt negativament els éssers vius del Planeta, entre els quals ens trobem les persones. L’augment de malalties, les desigualtats, les migracions i les retallades del PIB mundial si la temperatura global continua a l’alça són alguns dels perills del canvi climàtic. Actuar contra el canvi climàtic és cosa de tots i totes, també dels ajuntaments. Ens comprometem a fer d’aquesta lluita un eix prioritari, tant en les accions pròpies com en el foment i la conscienciació dels nostres conciutadans i empreses locals.

En Transició Energètica...

- La lluita contra el canvi climàtic ha de comportar una nova manera de viure i de comportar-nos per no agreujar el problema, però és també una oportunitat per a noves activitats econòmiques en gairebé tots els camps de l’activitat humana, i molt especialment en tot allò relacionat amb l’economia circular i en el canvi de model energètic cap a una economia descarbonitzada totalment. Aquesta lluita contra el canvi climàtic, doncs, és transversal i només des d’aquesta perspectiva es pot abordar, planificar i actuar. És per això que seguint l’exemple del darrer govern d’Espanya que ha entès que l’abordatge ha de ser transversal i global, crearem la regidoria de transició ecològica que s’ocuparà del que fins ara ha estat Medi Ambient a l’ajuntament de Mont-roig però sumarà també Energia per tal com aquesta ja requereix un programa específic per assolir que el nostre municipi sigui 100 % renovable en un horitzó a mig termini i que prevegi com s’assegura la satisfacció del que nosaltres defensem que és un dret – el de l’energia – sense la qual no es pot avui tenir una vida digna.

- Des d’aquesta àrea aprofundirem les tasques de cura del nostre entorn, de preservació de la biodiversitat augmentant les zones arbrades i boscoses, promovent l’educació en els valors de la reducció de l’impacte a l’entorn de les activitats humanes – selecció de residus, disminució de materials d’un sol ús i promoció de l’economia circular.

- Volem que l’energia suposi una nova font d’activitat econòmica i de generació de llocs de treball al municipi: crearem una empresa municipal que planifiqui i gestioni l’energia des de la generació, naturalment renovable, fins a la distribució a les pròpies instal·lacions municipals, a empreses i comerços del municipi, i a nivell residencial a les llars.

- L’empresa que l’Ajuntament crearà per a gestionar la creació i distribució d’energia neta comptarà amb la participació de la ciutadania.

- Incentivarem l’autoconsum residencial i es facilitarà que aquest sigui compartit perquè la legislació ja ho permet.

- L’Ajuntament de Mont-roig garantirà que l’accés a l’energia no suposi un obstacle per tenir una vida digna i per tant eradicarà la pobresa energètica amb l’ajut a la rehabilitació d’edificis.

- Promourem incentius locals i bonificacions per impulsar la generació renovable local que poden reduir sensiblement l’IBI, l’ICIO i l’IAE, impostos on l’administració local té la capacitat potestativa.

- Crearem una nova Ordenança municipal per la instal·lació d’energies renovables: La instal·lació d’energies renovables a nivell local sovint comporta una burocràcia complexa o projectes tècnics costosos que no ajuden a fomentar el seu avenç. Amb una memòria tècnica i plànols senzills serà suficient per emetre la “declaració de responsabilitat”.

- Impulsarem projectes de generació d’energia neta: L’Ajuntament analitzarà les superfícies disponibles (teulades municipals, terrenys municipals) per emprendre projectes de generació renovable local. També estudiarà oferir la superfície a col·lectius ciutadans que vulguin impulsar projectes de generació renovable local en les condicions acordades entre les dues parts.

- Farem un Pla de formació, cultura i apoderament de l’energia: L’Ajuntament elaborarà plans de formació, cultura i apoderament en l’energia amb recursos formatius dirigits a públics i perfils socials diversos, posant especialment esforços per accedir a aquells col·lectius normalment més afectats pel model energètic (i socioeconòmic).

- Crearem un servei municipal d’assessorament en drets energètics: Posada en marxa de serveis municipals d’assessorament en temes energètics i de subministraments. Funcions: atenció urgent als talls de subministrament per raó d’impagament, assessorament genèric sobre tarifes, descomptes, potència contractada i altres elements d’optimització i estalvi, tramitació de canvis contractuals i descomptes associats amb les companyies, realització de formacions i tallers al voltant dels drets energètics i l’eficiència a les llars.

- La situació de Mont-roig de proximitat a la Nuclear de Vandellòs, les línies d’alta tensió que surten d’aquesta, la disponibilitat de terrenys al polígon d’activitat econòmica gairebé tot de propietat municipal però també altres fan que Mont-roig tingui moltes condicions i possibilitats per desenvolupar projectes d’energia renovable que poden contribuir a substituir l’actual Nuclear que ja té data de finalització de la seva activitat amb urani: Projectes d’energia renovable amb solar fotovoltaica, i/o termosolar i/o eòlica; Projectes d’emmagatzematge amb bateries o hidrogen. Aquestes activitats han de ser noves fonts de generació d’activitat econòmica relacionada amb l’energia que ajudaran a la transformació del nostre teixit productiu millorant-lo de cara al futur, incorporant valor afegit i disposant d’energia en millors condicions de seguretat, fiabilitat i preu.

- Ens proposem situar Mont-roig a l’avantguarda en la consecució d’un municipi 100 % renovable a tots els nivells: empresarial, de serveis i residencial a les llars. Ja hem fet els deures en el mandat que ara acaba pel que fa a l’encàrrec d’una eina de planificació. Sabem el que hem de fer, com i amb quins ritmes. I sempre amb la participació de la ciutadania. En el proper mandat serà amb aquesta que engegarem el pla i decidirem els ritmes de la transició energètica a Mont-roig per poder dir amb orgull que al 2040 Mont-roig i tot el seu teixit productiu es nodreixin i utilitzen només energia renovable, amb una economia local plenament descarbonitzada i amb nous llocs de treball. L’auto-consum compartit d’energia renovable i amb xarxes intel·ligents d’energia és el nostre objectiu i perquè Mont-roig sigui, a més de 100 % renovable, 100 % autosuficient i amb uns costos energètics menors que els actuals.

- Treballarem perquè la FP a Mont-roig ofereixi formació adequada a aquesta nova realitat a fi que els i les joves del nostre municipi tinguin més oportunitats.

En el Foment de la Mobilitat Sostenible...

- Seguirem canviant la flota de vehicles municipals per cotxes elèctrics, continuant la línia iniciada aquest mandat.

- Promourem la mobilitat elèctrica, eliminant els combustibles fòssils per transitar als renovables. Perseguirem que al 2040 tot el combustible que usin els nostres ciutadans i ciutadanes sigui renovable, en les activitats econòmiques i fins i tot a la llar.

- Incrementarem el nombre de carregadors de vehicles elèctrics.

- Crearem un centre gestor de la mobilitat elèctrica i sostenible, que gestioni noves zones d’aparcaments a les entrades dels principals nuclis per dissuadir de la circulació de cotxes contaminants i que potenciï la mobilitat a peu o en bicicleta.

- Incrementarem el nombre de km de carril bici al municipi. Quedarà reflectit en qualsevol nova remodelació urbana, en crearem a les rutes cap als centres educatius i com a eixos de connexió entre els diversos nuclis del municipi, entre Mont-roig i Miami, i entre la zona de càmpings amb els nuclis principals.

- Posarem més aparcaments de bicicletes, especialment en els instituts, i estudiarem la implantació d’un sistema de bicicletes compartides tipus bicing.

 

Tot el programa

 

Descarregar el programa en format Pdf.

 

 

Segueix l'activitat de Fran Morancho a les seves xarxes socials.

Segueix-nos:

 

PSC Mont-roig Miami Urbanitzacions

#Morancho2019
#MoranchoAlcalde

 

Avís legal    |    Política de privacitat    |    Política de cookies