Eleccions Municipals 2019

Programa electoral PSC Mont-roig / Miami

 

Les nostres propostes per a la cohesió social i les persones


Hem treballat durant aquests 4 anys posant les persones en el centre de la nostra gestió, amb la ferma convicció que des de l’Ajuntament també podem lluitar contra les desigualtats socials i oferir millors dels serveis a les persones del nostre municipi. Hem incrementat un 40% el pressupost en serveis socials, hem pujat també la despesa en educació, i hem treballat per a generar noves oportunitats per a aquells que més ens necessiten. Acompanyar-los ha estat la nostra prioritat. Som la garantia perquè les polítiques socials i d’igualtat tinguin un lloc important al govern municipal.

En Cultura...

- Concebrem la cultura com un instrument per al desenvolupament econòmic, generadora d’ocupació, de competitivitat, de noves oportunitats, i com a focus d’atracció i dinamització, especialment al Nucli Antic.

- Promourem que la cultura arribi a tothom en condicions d’igualtat. La cultura és de tots i ha de ser per a tots, activa i interactiva, i sobretot popular.

- Posarem en valor el nostre patrimoni històric amb l’objectiu que ens aporti noves oportunitats de futur, tant a nivell cultural, com en el turístic i l’econòmic.

- Treballarem per un model cultural que preservi la tradició i potenciï, alhora, projectes innovadors i d'avantguarda.

- Donarem suport a les associacions i iniciatives privades culturals que treballin per una cultura participativa i d'interès general.

- Construirem un nou centre sociocultural a Mont-roig i millorarem el Centre Polivalent de Miami Platja. N’impulsarem la seva dinamització a través de l’acció participativa.

- Seguirem millorant el servei de les biblioteques municipals, i treballarem per ampliar el nombre d'usuaris amb una millor i més atractiva oferta per a tots els públics.

- Dinamitzarem la nova Escola Municipal de Música. Buscarem un nou emplaçament per a la de Mont-roig amb l’objectiu de poder també homologar-ne els estudis per convertir l’aula en escola de música.

En Festes...

- Promourem activitats festives proposades per iniciatives ciutadanes. Volem, així, que s'enriqueixi el calendari festiu, que es modernitzi, que sigui més participatiu i que faci més atractiu gaudir del nostre municipi. Promourem que algunes d’aquestes activitats, com la Festa Pirata, es faci extensiva a tot el municipi.

- Enriquirem el Consell Festiu que s’ha creat a Mont-roig, li donarem més veu i l’empoderarem per tal de participar més en la programació de les festes. També impulsarem la creació d’una Comissió de Festes a Miami Platja i a altres urbanitzacions que vulguin impulsar festes de barris.

- Donarem suport i fomentarem aquelles iniciatives que promoguin la creació de noves festivitats que generin sentiment de pertinença, nous atractius turístics, i permetin l'evolució de les festivitats del municipi.

- Consolidarem les festes de la N340, les festes de la Infància, de la Gent Gran, i totes les que s’han posat en marxa durant el passat mandat donat que suposen oportunitats de relació social i/o un bon complement turístic i de l’atractiu del nostre municipi.

- Programarem activitats per tots els col·lectius en les festes municipals.

En Serveis Socials...

- Mantindrem el nivell d'atenció social, que s’ha incrementat un 40% respecte de l’inici del mandat, als col·lectius que més ho necessiten, buscant construir un municipi solidari i igualitari. Tots i totes, siguin com siguin, vinguin d'on vinguin, han de tenir els mateixos drets i obligacions a l'hora de realitzar els seus projectes vitals i de rebre atenció municipal.

- Mantindrem el Banc d'Aliments, millorant perquè a més de donar el servei assistencial permeti que els col·lectius usuaris millorin la seva situació i puguin ser autosuficients.

- Potenciarem la integració dels col·lectius d'immigrants, en condicions d'igualtat en drets i deures, per evitar conflictes socials.

- Incrementarem els ajuts a les famílies monoparentals, ja sigui via subvenció directa o a través de bonificacions fiscals o rebaixa de taxes públiques.

- Crearem l’Oficina de l’Habitatge, que pugui orientar i ajudar els joves, les famílies i les persones amb dificultats econòmiques a trobar un habitatge assequible.

En Esports...

- Donarem suport i dinamitzarem les entitats esportives de Mont-roig i Miami en condicions d'igualtat. L'esport ha de ser el principal factor d'associacionisme del municipi, i la comunicació entre clubs un factor essencial.

- Potenciarem activitats esportives específiques per acostar l'esport els col·lectius tradicionalment més allunyats a aquest. Creiem en l'esport com una inversió per a la qualitat de vida del municipi, i com un element generador dels valors de la convivència i el treball en equip.

- Fomentarem l'esport extraescolar i de base: atletisme, futbol, bàsquet, etc.

- Posarem en marxa unes Olimpíades Escolars al municipi.

- Seguirem promocionant l'esport com un atractiu turístic més del municipi, ampliant la qualitat de la nostra oferta turística.

- Millorarem la programació i gestió de les activitats esportives municipals.

- Seguirem fomentant espais a l’aire lliure per a la pràctica esportiva, potenciarem la que hem fet a Miami Platja i en crearem una a Mont-roig, entre l’institut i el camp de futbol. També millorarem el velòdrom.

- Continuant amb el gran esforç inversor del darrer mandat, seguirem donant solucions a les mancances de les instal·lacions esportives municipals.

- En col·laboració amb el Departament de Turisme, fomentarem l’exercici de noves disciplines esportives presents al municipi.

En Joventut...

- Promourem la participació activa dels joves en la vida social del municipi. Els joves han de ser part activa en la presa de decisions, les que han de madurar en el present i les que han de generar noves oportunitats de futur.

- Es mantindran els programes de Joventut actualment en marxa i el treball social que l'Ajuntament fa a través dels Casals, promovent una alternativa d'oci saludable entre els joves, donant-los informació sobre salut, orientació educativa, sexual i laboral. S’incrementaran el nombre d’activitats que s’hi ofereixen.

- Farem un nou K2 dimensionat al nombre de joves del nucli de Miami i a prop dels equipaments de la nova zona esportiva a l’aire lliure de la Pista d’Estiu. Millorarem l’espai del K1.

- Ampliarem l'esforç de les polítiques de joventut cap a la segona franja d'edat (20-32 anys), creant noves opcions de participació juvenil en oci, cultura i festes.

- Seguirem apostant per la inserció laboral dels joves, mantenint el programa de Garantia Juvenil en la creació de pràctiques a l’administració pública, i fomentant amb subvencions la contractació de joves a les empreses locals.

- Crearem l’Oficina de l’Habitatge, que pugui orientar i ajudar els joves, a trobar un habitatge assequible.

En Gent Gran...

- Volem que la gent gran del nostre municipi se senti útil i activa. La seva experiència i valors han d'aportar als ciutadans del municipi un exemple de convivència, civisme i respecte. Crearem la regidoria de la Gent Gran i posarem en marxa un Pla Integral d’Atenció a la Gent Gran per tal de posar en valor aquests principis. L’Ajuntament acompanyarà la gent gran en la seva solitud, o en la seva voluntat de seguir activa.

- Apostarem perquè la gent gran s'involucri en el voluntariat social, participant en iniciatives de caràcter assistencial a veïns del municipi.

- Apostarem perquè la gent gran que vulgui fer alguna cosa pels seus conciutadans s'involucrin en el voluntariat cívic, convertint-se en agents de civisme que conscienciïn a la ciutadania en la necessitat de preservar la convivència i el respecte a les principals normes de bon comportament ciutadà.

- Seguirem donant suport a les activitats dels Casals de Gent Gran, millorant els serveis actuals i escoltant les demandes del col·lectiu.

- Traslladarem el Casal de Mont-roig al nou Centre Sociocultural.

- Posarem en marxa un nou programa d’activitats que atengui les necessitats detectades en l’Observatori de la Gent Gran del municipi, compromès al Pla de Barris.

- Fomentarem la formació en noves tecnologies entre el col·lectiu de gent gran, així com l’activitat esportiva pensada específicament per a aquest col·lectiu.

En Educació...

- L'educació és el pilar fonamental per desenvolupar un futur d'oportunitats al nostre municipi. Creiem en l'educació com l'eina que ha d'equilibrar les desigualtats socials, i com un motor de canvi que formi en valors a la nostra ciutadania, i per això continuarà sent una de les gran prioritats del nostre govern.

- Seguirem creient i apostant perquè les infraestructures educatives del municipi siguin millors i en igualtat de condicions per a tots. Estarem atents a que la construcció del nou institut de Miami sigui una realitat el curs 2020-2021. Demanarem la construcció de l’escola Marcel·lí Esquius. Construirem noves llars d’infants a Mont-roig i a Miami, a la zona de Costa Zèfir. Seguirem exigint les millores estructurals de l’escola Mare de Déu de la Roca, i impulsarem la construcció d’un nou poliesportiu lleuger al centre.

- Creiem en la funció de l’escola pública com a eina transformadora de la nostra societat, i apostarem per la introducció de programes d’educació ambiental i programes amb perspectiva de gènere en els centres educatius del municipi.

- Premiarem l'èxit escolar basat en l'esforç dels alumnes, especialment d'aquells que tinguin entorns difícils i situacions d'exclusió social, creant beques per a que puguin seguir cursant estudis superiors.

- Posarem en marxa aules de deures tutelats a les biblioteques.

- Reforçarem el Pla Educatiu d’Entorn posat en marxa durant aquest mandat.

- Seguirem promovent la implantació de cicles formatius que generin noves oportunitats en el territori. Exigirem, en aquest sentit, que el Departament d'Educació de la Generalitat porti al municipi cursos de formació professional encarats a les necessitats de la nostra economia local, com el turisme. També demanarem que l’institut de Miami Platja ofereixi el Batxillerat.

- Demanarem a la Generalitat que posi educadors socials als centres escolars.

- Propiciarem convenis de col·laboració amb altres entitats de prestigi en el territori, com el Mas Carandell, per completar les oportunitats de formació en el municipi.

- Promourem cursos de formació per a adults.

- Fomentarem l’aprenentatge d’idiomes entre la població escolar en l’etapa obligatòria.

- Seguirem donant suport als programes de reciclatge de llibres de text o la compra subvencionada de material escolar.

- Renovarem l’aula TIC, del Pla de Barris, i oferirem formació per a entitats i/o col·lectius en l'àmbit de les noves tecnologies.

En Salut Pública...

- Continuarem demanant a la Generalitat que obri el CAP de Miami i de Mont-roig les 24 hores durant tot l’any, així com l’increment dels serveis de salut que s’hi ofereixen, com el de psicologia infantil.

- Aprofitant que l’Estat ha aprovat que el sistema nacional de salut inclogui el servei de dentista, demanarem a la Generalitat que inclogui aquest servei de salut al CAP de Miami Platja.

En Igualtat...

- Farem un Pla Integral per la Igualtat i introduirem la perspectiva de gènere en totes aquelles polítiques que siguin de competència municipal: des de la cultura fins a l’educació, passant per l’urbanisme. No podem deixar de costat la meitat de la població quan dissenyem la gestió municipal. La seva visió, les seves necessitats i la seva visualització han d’estar integrades en la gestió del govern.

- Ampliarem les activitats, xerrades, programes i tallers per a fomentar la igualtat entre homes i dones al municipi, especialment entre la població escolar però també destinats a col·lectius diversos: joves que no estiguin escolaritzats, homes, empresaris i empresàries locals, entitats i associacions...

- Seguirem ampliant el programa del 8 de març, aprofitant la data per aprofundir en la sensibilització de la lluita feminista entre la població local.

- Impulsarem la creació de col·lectius feministes que treballin conjuntament amb les institucions i que busquin aconseguir un municipi inclusiu i més igualitari.

- Elaborarem protocols d’actuació per abordar les agressions sexistes que es puguin produir al nostre municipi, tant en els centres educatius com en la via pública.

 

Tot el programa

 

Descarregar el programa en format Pdf.

 

 

Segueix l'activitat de Fran Morancho a les seves xarxes socials.

Segueix-nos:

 

PSC Mont-roig Miami Urbanitzacions

#Morancho2019
#MoranchoAlcalde

 

Avís legal    |    Política de privacitat    |    Política de cookies